Βιογραφικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

• Ημερομηνίες (από – έως)   Από Σεπτέμβριο 2005 έως Ιούνιο 2006 και Φεβρουάριο 2007 έως Ιούνιο 2007
• Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΦΟΥΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

• Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου   Κοινόχρηστα Πολυκατοικιών
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε   Διανομή κοινοχρήστων
• Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες   Διανομή κοινοχρήστων και παραλαβή αμοιβών
• Ημερομηνίες (από – έως)   Από 16 Οκτωβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2006
• Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη  

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

• Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου   Τεχνικό Γραφείο
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε   Πρακτική Άσκηση – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες   Συμμετοχή σε Τοπογραφικές εργασίες για σύνταξη τοπογραφικών οικοδομικής άδειας και συμβολαίου (εργασίες πεδίου, επεξεργασία στοιχείων, σχέδια)
• Ημερομηνίες (από – έως)   Από 23 Ιουλίου 2007 έως 23 Αυγούστου 2007
• Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη  

ERIC TANG & ASSOCIATES LTD.

Shatin,Hong Kong

• Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου   Τεχνικό Γραφείο
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε   Πρακτική Άσκηση – IAESTETrainee
• Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες   Συμμετοχή σε Τοπογραφικές εργασίες, Κτηματολογικές εργασίες και Τεχνική Τοπογραφία (εργασίες πεδίου, επεξεργασία στοιχείων, σχέδια)
• Ημερομηνίες (από – έως)   Από 3 Σεπτεμβρίου 2007 έως 17 Οκτωβρίου 2007
• Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

• Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου   Περιφερειακός Τομέας Γραμμών και Υποσταθμών Βορείου Ελλάδος
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε   Πρακτική Άσκηση – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες   Δουλείες γραμμών μεταφοράς (εργασίες πεδίου, επεξεργασία στοιχείων, σχέδια)
• Ημερομηνίες (από – έως)   Από Σεπτέμβριο 2009 έως 17 Οκτωβρίου 2007
• Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

• Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου   Περιφερειακός Τομέας Γραμμών και Υποσταθμών Βορείου Ελλάδος
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε   Πρακτική Άσκηση – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες  

Δουλείες γραμμών μεταφοράς (εργασίες πεδίου, επεξεργασία στοιχείων, σχέδια)

• Ημερομηνίες (από – έως)   Από Φεβρουάριο 2009 έως σήμερα
• Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη   Συνεργασία με ΣΤΑΥΡΟ Δ. ΑΞΙΛΙΘΙΩΤΗ Τοπογράφο Μ.Τ.Σ.Θ.
• Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου   Τεχνικό Γραφείο
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε    
• Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες   Τοπογραφικές μελέτες για έκδοση Οικοδομικών Αδειών, Τοπογραφικά συμβολαίων, Τοπογραφικές εργασίες
• Ημερομηνίες (από – έως)   Από Οκτώβριο 2012
    Μελετητικό πτυχίο Α τάξης στις κατηγορίες μελετών με αριθ. 2 και 16

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

• Ημερομηνίες (από – έως)   Από Σεπτέμβριο 2003 έως Ιούλιος 2008
• Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

• Κύρια θέματα/επαγγελματικές δεξιότητες  

Τοπογράφος Μηχανικός. Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων.

Τίτλος Διπλωματικής εργασίας : Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Κατερίνης.

• Τίτλος

Βαθμός πτυχίου

 

Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού

8,19

 

• Ημερομηνίες (από – έως)   Από Σεπτέμβριο 2009 έως Μάρτιο 2011
• Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωπληροφορικής

• Κύρια θέματα/επαγγελματικές δεξιότητες  

Κατεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών Υψηλής Ακρίβειας.

Τίτλος Πτυχιακής εργασίας : Αποτύπωση της Ροτόντας με χρήση laserscanner

• Τίτλος

Βαθμός πτυχίου

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού

8,42

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προσωπικού και επαγγελματικού βίου

Μητρική γλώσσα   Ελληνική
Άλλες γλώσσες
    Αγγλική
• Ικανότητα ανάγνωσης   Εξαιρετικό (Proficiency)
• Ικανότητα γραφής   Εξαιρετικό (Proficiency)
• Ικανότητα ομιλίας   Εξαιρετικό (Proficiency)
    Γαλλικη
• Ικανότητα ανάγνωσης   Καλο (Delf)
• Ικανότητα γραφής   Καλο (Delf)
• Ικανότητα ομιλίας   Καλο (Delf)

Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες

Διαβίωση και εργασία με άλλα άτομα σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον και σε καταστάσεις που απαιτούν ομαδική εργασία (π.χ. πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ) κλπ.

 

Διαμονή πέντε εβδομάδων στο Χονγκ Κονγκ στα πλαίσια του προγράμματος IAESTE (InternationalAssociationforTheExchangeofStudentsforTechnicalExperience) για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ξένες χώρες.

Πολύχρονη εμπειρία σε παιδικές κατασκηνώσεις ως ομαδάρχης και αρχηγός (2000-2010).

Εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004. Υπηρεσίες Θεατών.

Εθελοντής στους Παραόλυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004. Υπηρεσίες Θεατών.

Δίπλωμα Α’ βοηθειών (Ερυθρός Σταυρός, Τμήμα Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2003)

Τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες

Υπολογιστές, ειδικά είδη εξοπλισμού, μηχανήματα κλπ.

 

Άριστη χρήση Γεωδαιτικών Σταθμών (TotalStation).

Άριστη χρήση Γεωδαιτικών G.P.S..

Εμπειρία στη χρήση και λειτουργία Τρισδιάστατου σαρωτή (3DLaserScanner).

Υπολογιστές: Πολύ καλή γνώση και χρήση λογισμικών πακέτων (MicrosoftWindows 98, 2000, XP, Office, Excel, PowerPoint, Access, AutoCAD 2008, Geocalc 2007,)

Προγραμματισμός σε γλώσσα προγραμματισμού VisualBasic και VBA.

Δίπλωμα αυτοκινητου και μοτοσικλετας (κατηγοριεσ οχηματων Α και Β)

Άλλες δεξιότητες και

ικανότητες

Ικανότητες που δεν περιλαμβάνονται στις   προηγούμενες κατηγορίες.

 

Χορήγηση τιμητικης υποτροφιας και Βραβείου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών   (Ι.Κ.Υ.) για διακριση στις σπουδες κατά το ακαδημαϊκό ετος 2003 – 2004.

Χορήγηση τιμητικης υποτροφιας και Βραβείου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών   (Ι.Κ.Υ.) για διακριση στις σπουδες κατά το ακαδημαϊκό ετος 2004 – 2005.

διακριση στις σπουδες κατά το ακαδημαϊκό ετος 2005 – 2006 για πρώτη θέση από Άποψη σειράς βαθμολογίας.

διακριση στις σπουδες κατά το ακαδημαϊκό ετος 2007 – 2008 ως αποφοιτος του τμηματος και εκφωνηση του ορκου της σχολης.

Προσθετές πληροφοριες  

Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου με θέμα: Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Κατερίνης. Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την καταγραφή παρατηρήσεων.

Συμμετοχή σε συνέδρια με θέματα:

  • Πανελλήνια Ημερίδα υδρολογίας και Υδατικών Πόρων (2005)
  • Η συμβολή του Α.Τ.Μ. στην περιφερειακή ανάπτυξη (2005)
  • Πράξεις τακτοποίησης και Αναλογισμού οικοπέδων (2006)
  • Εθνικό Κτηματολόγιο (2006)

Μέλος Τ.Ε.Ε., Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.(Οκτώβριος 2008)

Εκπλήρωση Στρατιωτικών υποχρεώσεων από Αύγουστο 2008 μέχρι Αύγουστο 2009.